Episode 6

#5 Gorau Cymro, Cymro oddi cartef? - gyda Bethan Marlow

00:00:00
/
00:29:34

23 November 2020

29 mins 34 secs

Season 1

Your Hosts
Tags

About this Episode

Yn y bennod hon, bydd Max a Jason yn ystyried pwy ydyn nhw fel Cymry sy'n magu teuluoedd dramor. Gyda'r ddau yn magu plant hil cymysg, sut mae modd creu hunaniaeth newydd i'r genhedlaeth nesaf a dathlu Cymreictod eu gwreiddiau. Yn Miami, cawn glywed profiad teulu arall sy'n magu plant tair ieithog a beth mae'n ei olygu i fod yn Gymry yn America.

In this episode, Max and Jason contemplate who they are as Welsh expats in America. Both are raising mixed-race children and trying to figure out how to celebrate their Welshness and carve out a new identity in their new homeland. In Miami, we hear another family's experience of raising tri-lingual children and what it means to be Welsh in America.