Episode 2

#1 Rhedeg Busnes Mewn Pandemig - gyda Rhinallt Williams

00:00:00
/
00:20:47

25 October 2020

20 mins 47 secs

Season 1

Your Hosts
Tags

About this Episode

Yn y bennod gyntaf hon o'r gyfres, mae Max a Jason yng Nghaliffornia, canolbwynt y pandemig yn America ar hyn o bryd.

Yng ngwesty Rhinallt Williams yn Palm Springs, mae e'n egluro sut mae'r feirws wedi effeithio ar ei fusnes ac hefyd ar gymunedau yn LA.


In the first episode of the series, Max and Jason are in California, the epicentre of the epidemic in America at present.

In his hotel in Palm Springs, Rhinallt Williams explains the effect the virus has had on his business and on the communities of LA.